SCENETEPPE

Sceneteppe er en paraplyorganisasjon bestående av Vindeleka barne- og ungdomsteater, Fredrikstad barne- og ungdomsteater, Plankebyen Ungdomsteater og Kulturværste. Kultursenteret tilbyr teater- og musikalundervisning for barn og unge i alderen 4-26 år og fungerer som et talerør for unge scenekunstutøvere i Fredrikstad.

Sceneteppe Ung Kultur Vindeleka Barne- og Ungdomsteater Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater Plankebyen Ungdomsteater Kulturværste AS

Sceneteppe Ung Kultur

Høsten 2007 mottok Kulturværste en gave fra Sparebankstiftelsen DnB Nor på 1 million kroner til videreutvikling av barne- og ungdomsteatertilbudet i Fredrikstad.  Gaven fra Sparebankstiftelsen var øremerket varige investeringer. Kulturværste inviterte Vindeleka og FBUT med i et fellesprosjekt der midlene ble brukt til rehabilitering av 2. etasje på St Croix-huset i Fredrikstad, innkjøp av teknisk utstyr og kompetanseheving blant medlemsgrupperinger, administrasjon og instruktører.

Les og se mer

Vindeleka Barne- og Ungdomsteater

Vindeleka er et frittstående teater som drives av foreldrene til medlemmene i teateret. Teaterets formål er å gi et teatertilbud til barn og ungdom i Fredrikstad, og har som mål å sette opp en stor oppsetting hvert år i høstsemesteret. Vindeleka ønsker å gi barn og ungdom mulighet til egenutvikling og personlig vekst, derfor får alle aktørene aktive roller i våre teateroppsetninger.

Les og se mer

Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater

Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater ble etablert i 1986 og er byens eldste barneteater. Teateret er foreldredrevet og har som formål å fremme teaterinteressen for barn og ungdom, og gjennom det bygge forståelse og interesse for teater og scenekunst.

Les og se mer

Plankebyen Ungdomsteater

Plankebyen Ungdomsteater har som visjon å gi ungdom med et ekstra brennende hjerte for scenekunst en mulighet for videreutvikling. Dette for å heve kompetanse og gi ungdommen en mulighet for å skape seg en større forståelse og et bredere nettverk innenfor bransjen. 

Les og se mer

Kulturværste AS

Kulturværste består av komponist Svein Gundersen, regissør/produsent Ole-Hermann Gudim Lundberg og tekstforfatter/produsent Hans-P. Thøgersen.

Navnet Kulturværste spinner på den Østfoldske varianten av verksted – værste. Dette har bakgrunn i at firmaet ble startet i lokaler på det nedlagte mekaniske verkstedet; Fredrikstad Mekaniske Verksted, eller Værste som det heter på folkemunne. De har hatt kontor på Sceneteppe siden oppstart og inkluderer ofte barn/unge i deres semiprofesjonelle forestillinger.

 

Les og se mer