Vindeleka Barne- og Ungdomsteater

Vindeleka Barne- og Ungdomsteater ble startet i 1994 med utgangspunkt i Røde Mølle i Fredrikstad.

Les mer

Vindeleka Barne- og Ungdomsteater

Vindeleka er et frittstående teater i Fredrikstad som drives av foreldrene til medlemmene i teateret.  

Teaterets formål er å gi et teatertilbud til barn og ungdom i Fredrikstad, og har som mål å sette opp en stor oppsetting hvert år i høstsemesteret. Vindeleka ønsker å gi barn og ungdom mulighet til egenutvikling og personlig vekst, derfor får alle aktørene aktive roller i teateroppsetningene de produserer.

Aldersgrense: 8-18 år. 
Periode: Prøvestart i mars, med premiere i Oktober.

Siden Vindeleka er et foreldredrevet teater, må alle aktørene ha en av foreldrene eller foresatte som ønsker å engasjere seg i teateret. Disse har oppgaver knyttet direkte til teateret som styreoppgaver, sminkegruppe, kostymegruppe, scenografigruppe, PR/marketing gruppe eller teknisk gruppe. Det legges ned en betydelig dugnadsinnsats i forkant av en oppsetning.

Teateret leier inn profesjonelle krefter for regi, musikk, lyd, lys, scenografi og kostyme.   

For mer informasjon og påmelding: www.vindeleka.no.