Sceneteppe

Sceneteppe er en paraply-organisasjon bestående av Vindeleka, FBUT, Plankebyen og Kulturværste, og fungerer som et talerør for barn og unge i scenekunstfeltet i Fredrikstad.

Les mer

Sceneteppe

Høsten 2007 mottok Kulturværste en gave fra Sparebankstiftelsen DnB Nor på 1 million kroner til videreutvikling av barne- og ungdomsteatertilbudet i Fredrikstad.  Gaven fra Sparebankstiftelsen var øremerket varige investeringer. Kulturværste inviterte Vindeleka og FBUT med i et fellesprosjekt der midlene ble brukt til rehabilitering av 2. etasje på St Croix-huset i Fredrikstad, innkjøp av teknisk utstyr og kompetanseheving blant medlemsgrupperinger, administrasjon og instruktører.

Sceneteppe er ikke et eget teater, og konsentrerer seg først og fremst om utviklende kursaktivitet for deltagere og medlemsorganisasjoner. Sceneteppe produserer ikke egne oppsetninger, men bidrar som produsent så produksjonene blir rimeligere for de gruppene som deltar i fellesskapet. Eventuelle overskudd i driften tilbakeføres til videre drift av Sceneteppe og/eller benyttes i forbindelse med fellestiltak til nytte for medlemmer eller deltagere.

Kursdeltagelse på Sceneteppe medfører i motsetning til de selvstendige teatergruppene ingen dugnadsplikt, da medlemmer fra teatergruppene utfører dette. Dette gir gruppene også en mulighet til å ha en aktiv rekruttering av nye medlemmer inn i sine respektive teatre. Det har vist seg at Sceneteppes kurstilbud har blitt et kjærkomment tilbud til barn og ungdom som ønsker teater som en aktivitet – og ikke bare vil stå på en venteliste.

Sceneteppe er medlem av ”Frilynt” – en landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur – og alle våre medlemmer blir automatisk medlem i denne organisasjonen.

Alle våre medlemmer blir automatisk medlem av Frilynt (tidl. Norsk Frilynt Ungdomsforbund), som ble stiftet i 1965 og er en landsomfattende organisasjon med hovedvekt på kultur. Les mer www.frilynt.no.