Plankebyen Ungdomsteater

Plankebyen Ungdomsteater er et videreutviklingstilbud for ungdom i alderen 16-25 år i Fredrikstad.

Les mer Søknadsskjema til audition

Plankebyen Ungdomsteater

Plankebyen Ungdomsteater i Fredrikstad har som visjon å gi ungdom med et ekstra brennende hjerte for scenekunst en mulighet for videreutvikling. Dette for å heve kompetanse og gi ungdommen en mulighet for å skape seg en større forståelse og et bredere nettverk innenfor bransjen. 

Ungdomsteateret har som mål å produsere en musikal i året, og alle deltakere må gjennom en årlig audition til produksjonen som settes opp.

2007 – FAME
2008 – Cabaret
2009 – West Side Story 
2021 – RENT 
2022 – Chicago
2023 – Heathers
2024 – Spring Awakening

Ungdomsteateret er unikt på grunn av sitt nære samarbeid med regissører, koreografer, sangcoacher og pedagoger fra det profesjonelle scenekunstfeltet. Disse inviteres inn som gjesteinstruktører i forbindelse med teaterets årlige produksjoner, under ledelse av Kunstnerisk ansvarlig Anniken Bakken Lundberg.  

For mer informasjon om audition og fortløpende oppdateringer: Plankebyen – Instagram/Facebook.